Informace pro spotřebitele

Mimosoudní řešení sporů

Tímto informuji mé zákazníky – spotřebitele (tj. osoby nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) v souladu s § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, že v případě, že dojde mezi mnou jako podnikatelem Tomášem Jurkou, IČ 76588645, se sídlem Rooseveltova 43, 251 01, Říčany – Kuří a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz